«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Sodankylän kunta : Kansallinen hankintailmoitus

19.06.2017 08:50
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-015076
Tarjoukset 7.8.2017 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Sodankylän kunta
Y-tunnus 0193169-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekninen toimi / ruokaplvelu
Yhteyshenkilö Merja Ahola
Postiosoite Jäämerentie 1
Postinumero 99600
Postitoimipaikka Sodankylä
Maa Suomi
Puhelin +0408094955
Sähköpostiosoite merja.ahola@sodankyla.fi
Faksi +35816618102
Internet-osoite (URL) http://www.sodankyla.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/sodankyla?id=129156&tpk=90bcd4e3-098e-4708-a19b-1910060cdc19
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Kylmävalmistuksessa käytettävät tuotteet 2017
Hankinnan kuvaus

Sodankylän kunta valmistaa 90 % kaikista aterioista kylmävalmistusmenetelmällä, joten pyydämme tarjousta kylmävalmistuksessa käytettävistä kastike- ja liemijauheista lisäksi valmistusprosessissa muista käytettävistä raaka-aineista. 1. Hankinnan kohde Sodankylän kunta pyytää tarjousta kylmävalmistuskastikejauheiden, kasvirasvasekoit-teiden ja liemivalmisteiden toimittamisesta Sodankylän kunnan ruokapalvelun keskuskeittiölle. Tarjouspyynnössä on tuoteluettelosivulla tuotteita, joista pyydämme nettohintaa. Tuotemäärät ovat arviolukuja vuosikulutusmääriä, jotka eivät kuitenkaan sellaisenaan sido ostajaa. Pyrimme ostotoiminnassamme toimimaan taloudellisesti ja kontrolloidusti. Valittu toimittaja tekee ostajalle tarjotuista tuotteista hinnoitellun tuoteluettelon. Osatarjouksia otetaan huomioon ja hyväksytään tuoteryhmäkohtaisesti. Kunkin tuoteryhmän osalta A – tuotteita pitää tarjota 90- prosenttisesti kilpailutettavien tuoteryhmien tuotteista, jotta osatarjous voidaan hyväksyä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei huomioida. Tarjoukset tulee antaa tarjouspyynnössä mainituista tai vastaavista tuotteista Pyydämme huomioimaan että tarjouspyynnön nimikkeille tarjotaan oikeita tuotteita. Tuotteiden on sovelluttava testatusti kylmävalmistukseen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maito ja kerma. (15510000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Sodankylä (K758)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.11.2017 - 31.10.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Rahoitukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Voittajalta Sodankylän kunta tarkistaa asiakirjojen oikeellisuuden hankintalain mukaisesti. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet alla olevia maksujen suorittamista tai joka koskee hankintalain 54 § mukainen poissulkemisperuste.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan on liitteessä 4 vakuutettava, että tultuaan valituksi, pystyy toimitus- vaiheessa toimittamaan tilaajavastuulain 5 § 1 mom. mukaiset selvitykset: 1. Onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118 / 1996) mukaiseen ennakkoperintä rekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävero velvollisten rekisteriin. 2. Kaupparekisteriote 3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus, tai todistus siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 4. Todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksuja koskeva suunnitelma on tehty. 5. Selvitys työhön soveltuvista työehtosopimuksista tai keskeneräisistä työehdoista.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa käytetään avointa menettelyä kaikki halukkaat toimijat voivat tehdä tarjouksen. Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisissa hankin-noissa. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus Hilma ilmoituskanavalla 20.6.2017sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi/hilma

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
7.8.2017 14.00
Lisätietoja

Tarjoajan yhdenvertaisuuden varmistamiseksi tarjoukset liitteineen tulee toimittaa sähköisessä järjestelmässä 7.8.2017 klo. 14.00 mennessä. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessa sähköpostiosoitteensa hankintapäätöksen tiedoksiantoa varten.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin