«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Korsnäs församling : Bygg och anläggningsentreprenad

19.06.2017 09:41
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-015031
Tarjoukset 21.7.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Korsnäs forsamling
Khde Guy Kronqvist
Kyrkobyvägen 37
66200
Korsnäs
Puh. +358444101800

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Korsnäs församling
Y-tunnus 0179697-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Byggnadskommitten för kyrkans renovering
Yhteyshenkilö proj.ing. Christer Öhman
Postiosoite Kyrkobyvägen 37
Postinumero 66200
Postitoimipaikka Korsnäs
Maa Suomi
Puhelin +358407005840
Sähköpostiosoite christer.ohman@netikka.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Korsnäs forsamling
Yhteyshenkilö Khde Guy Kronqvist
Postiosoite Kyrkobyvägen 37
Postinumero 66200
Postitoimipaikka Korsnäs
Maa Suomi
Puhelin +358444101800
Sähköpostiosoite korsnas.pastorskansli@evl.fi
Hankintayksikön luonne
Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, niiden seurakunta tai muu viranomainen

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Bygg och anläggningsentreprenad
Hankinnan kuvaus

Renovering av Korsnäs kyrka inklusive nytt tekniskt utrymme.

Anbud inbegärs skillt för bygg-, VVS-, el- och sprinklerarbeten. Byggentreprenören fungerar som huvudentreprenör, övriga entreprenörer underställs huvudentreprenören.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Österbotten (FI195)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
20.6.2017 - 21.7.2017

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

1. Anbudsgivaren skall visa tillräckligt god teknisk prestationsförmåga och yrkesmässiga kvalifikationer i form av referenser och/eller utredningar

2. Anbudsgivaren skall visa att den är införd i förskottsuppbördsregistret och har uppföljt sina skyldigheter genom att betala arbetsgivaravgifter, skatter och pensionspremier

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Handlingar över teknisk prestationsförmåga och yrkesmässiga kvalifikationer

1. Referensförteckning över utförda entreprenader av minst samma storlek och

svårighetsgrad

Utredningar över finansiella och ekonomiska situationen

2. Utredningar och intyg enligt följande alternativ:

- Tilaajavastuu.fi:s Luotettava kumppaani-företagsrapport, eller,

- RALA registrets företagsrapport samt handelsregisteruttag, eller,

- intyg eller annan tillförlitlig utredning enligt följande.

 Intyg över att bolaget är införd i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och mervärdesskatteregistret (Patent och registerstyrelsens och Skatteverkets gemensamma företagsregister)

 Handelsregisterutdrag

 Intyg över betalda skatter, s.k. restskatteintyg och intyg på att betalningsplan för eventuellt obetalda skatter har uppgjorts

 Intyg över betalda pensionspremier och intyg på att betalningsplan för eventuellt obetalda pensionspremier har uppgjorts

 Olycksfallsförsäkringsintyg

 Utredning över i projektet tillämpade kollektivavtal och anställningsvillkor

 Ordnande av arbetshälsovård

Intygen får vara högst 2 månader gamla.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Offertförfrågningshandlingar sändes elektroniskt till intresserade entreprenörer 24.07.2017. Offertberäkningstiden utgår 25.08.2017

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
21.7.2017 15.00
Tarjousten voimassaoloaika

3 mån

Lisätietoja

Sista datum för mottagande av anbudsansökningar är 21.07.2017

Arbetena planeras inledas i oktober 2017 och skall vara klara 30.06.2017

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Marknadsdomstolen
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin