«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Ålands hälso- och sjukvård : Upphandling av katetrar, sonder och dräner

19.06.2017 09:38
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-014960
Tarjoukset 17.7.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Ålands hälso- och sjukvård 1907542-4 /
Ålands hälso- och sjukvård Upphandlingsenheten
Christina Nukala-Pengel
PB 1091
22111
Mariehamn
Puh. +35818535156
Fax. +35818535223

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Ålands hälso- och sjukvård
Y-tunnus 1907542-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Ålands hälso- och sjukvård Upphandlingsenheten
Yhteyshenkilö Christina Nukala-Pengel
Postiosoite PB 1091
Postinumero 22111
Postitoimipaikka Mariehamn
Maa Suomi
Puhelin +35818535156
Sähköpostiosoite christina.nukala-pengel@ahs.ax
Faksi +35818535223
Internet-osoite (URL) http://www.ahs.ax
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Ålands Landskapsregering

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Upphandling av katetrar, sonder och dräner
Hankinnan kuvaus

Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud på leverans av katetrar, sonder och dräner, för dels den egna verksamheten och dels för Ålands Gymnasium, Mariehamns stad (Trobergshemmet), Kommunalförbundet för De Gamlas Hem och Saltviks kommun (Sunnanberg) under perioden 1 september 2017 – 30 augusti 2020 med option om förlängning av leveransavtalet med ytterligare ett år. Ett brett utbud inom efterfrågade produktområden ger leverantören en fördel.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Katetrit. (33141200-2)
Päänimikkeistö
Koettimet. (33141641-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Mariehamn (K478)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Anbudsgivaren skall ha kompetens, personal, maskiner, utrustning och kapacitet att driva verksamheten. En samlad bedömning kommer att ske av anbudsgivarens beskrivning av verksamheten samt av referenser. Referenstagningen syftar till att få information om anbudsgivarens yrkeskunnande, effektivitet, erfarenheter och tillförlitlighet.

Anbudsgivaren skall ha en sådan ekonomisk och finansiell situation, att denne klarar av att fullgöra uppdraget och etablera ett leverantörsförhållande med Ålands hälso- och sjukvård.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Anbudsgivare skall lämna minst 3 (tre) referenser utförda under de 3 (tre) senaste verksamhetsåren. Referenserna skall avse liknande uppgifter som upphandlingen avser. För nystartade företag som saknar referenser, skall referensen istället lämnas för den person som kommer att ansvara för uppdragets genomförande.

Anbudsgivaren skall visa intyg över registrering i yrkes-handels- eller näringsregister.

Anbudsgivarens kreditomdöme skall innebära riskklass 3 (på en 5-gradig skala)/alternativt A (där AAA är det bästa) eller motsvarande omdöme hos kreditmarknadsinstitut. Kreditomdömet skall krav nr 11 vara högst 3 (tre) månader gammalt räknat från sista anbudsdag.

Om en anbudsgivare saknar klassificering, eller har en lägre kreditklass än ovan, görs en individuell bedömning för eventuellt godkännande. För att möjliggöra en sådan bedömning, skall till anbudet bifogas en sådan utredning, att det kan anses klarlagt, att anbudsgivare har motsvarande ekonomisk stabilitet.

Intyg över att anbudsgivaren inte har försummat att betala skatter, förskottsinnehållningar eller lagstadgade socialskyddsavgifter

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Edullisimmat kustannukset
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
17.7.2017 15.00

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

http://www.ahs.ax/upphandling.con?iPage=198&m=254

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Marknadsdomstolen
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin