«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala : Sosiaali- ja terveystoimialan hankintamenettelyjen kehittäminen, innovatiivisten hankintojen toteuttaminen sekä SOTE -uudistukseen liittyvien omistusjärjestelyjen konsultointi.

16.06.2017 17:01
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-014959
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 115-231805
Tarjoukset 20.07.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsote?id=125790&tpk=0017a75d-6321-40d7-899e-eee724c109c3

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Toinen linja 4 A
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:sote.hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/www/sote/fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsote

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsote?id=125790&tpk=0017a75d-6321-40d7-899e-eee724c109c3
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sosiaali- ja terveystoimialan hankintamenettelyjen kehittäminen, innovatiivisten hankintojen toteuttaminen sekä SOTE -uudistukseen liittyvien omistusjärjestelyjen konsultointi.
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Oikeudelliset neuvontapalvelut. (79111000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankintojen kehittäminen ja lisäarvon tuottaminen sosiaali- ja terveystoimialan palveluhankintoihin innovatiivisin hankintamenettelyin (kohderyhmä 1). Tarjouspyyntöön sisältyy myös erillinen kohderyhmä hankintojen suunnittelu- ja toteuttamispalvelun hankkimiseksi. Tämä palvelu on käytännössä toimialan hankinta-asiantuntijapalvelua täydentävää ja sitä tehdään hankintayksikön ohjauksessa (kohderyhmä 2). SOTE -uudistukseen liittyen hankintayksikkö hankkii palvelujen siirtoon tai omistussuhteiden muutokseen liittyviä liiketoiminnallista konsultointia ja projektointia (kohderyhmä 3). Hankintoihin liittyvä substanssiosaaminen (kohderyhmät 1 ja 2) tulee pääasiassa hankintayksiköstä ja puitejärjestelyn perusteella tehtävien hankintojen keskeinen painopiste on hankintojen innovaatio-osaamisessa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Omistusjärjestelyihin liittyvä konsultointi
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut. (79411100-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

SOTE -uudistukseen liittyen hankintayksikkö hankkii palvelujen siirtoon tai omistussuhteiden muutokseen liittyvää liiketoiminnallista konsultointia ja projektointia. Tehtävät ja toimeksianto tarkentuvat kunkin puitesopimuksen piiriin kuuluvan työn osalta. Yksityiskohtaista tehtävänkuvausta ei voida siksi vielä tässä vaiheessa antaa. Havainnollistavia sitoumuksettomia esimerkkejä - Liikkeenluovutuksena kuntayhtymälle siirtyvään toiminnallisuuteen liittyvät järjestelyt ja liiketoiminnallinen harkinta - Perustettavan osakeyhtiön liiketoiminnallinen harkinta ja projektisuunnitelman laatiminen - Konsultointi ja liiketoiminnallisten parhaiden käytäntöjen arviointi tulevaan maakuntaan siirtyvän toiminnallisuuden osalta - Sopimuskokonaisuuksien siirtoon ja analysointiin liittyvä konsultointi

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2017 - 31.12.2018
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

1+1

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Hankintojen suunnittelu ja toteuttaminen
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Oikeudelliset neuvontapalvelut. (79111000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen osa 2 koskee hankintojen suunnittelu- ja toteuttamispalvelun hankkimista tässä tarjouspyynnössä kuvatusti resurssiksi hankittavan henkilön toimesta. Työt saattaavat sisältää mm. - tarjouspyynnön laadintaa, kommentointia ja arviointia, - sopimusluonnoksen laadintaa, kommentointia ja tarvittaessa osallistumista sopimusneuvotteluihin, - muuta juridista neuvontaa kilpailutuksen osalta. Tehtäviin voi kuuluua myös osallistumista erilaisiin neuvotteluihin ja kokouksiin hanketta toteutettaessa sekä lausuntojen ja mahdollisten kirjelmien ja muistioiden laadintaa. Työ tehdään aina tilaajan ohjauksessa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2017 - 31.12.2018
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

1+1 vuotta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): kyllä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Sosiaali- ja terveystoimialan hankintamenettelyjen kehittäminen ja innovatiivisten hankintojen toteuttaminen
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Oikeudelliset neuvontapalvelut. (79111000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintojen kehittäminen ja lisäarvon tuottaminen sosiaali- ja terveystoimialan palveluhankintoihin tässä tarjouspyynnössä kuvatusti. Hankintojen kehittämisellä tarkoitetaan esimerkiksi hankkeita, jotka liittyvät; - ikäihmisten ja vammaisten työ- ja päivätoimintaan, jossa tehdään rajat ylittävää yhteistyötä eri asiakasryhmien kanssa; - pääkaupunkiseudun kuntien yhteiseen matkapalvelujen kilpailutukseen. Edellä mainittujen esimerkkihankkeiden lisäksi kaupungilla voi olla muunlaisiakin hankintoihin liittyviä kehittämiskohteita. Projektin omistajuus hankkeissa säilyy aina hankintayksiköllä. Lähtökohtana ei ole valmiiksi määritelty kilpailutuksen kohde vaan asiakkaan kehittämistarpeen kokonaisvaltainen konsultointi. Tarjoaja sitoutuu toimimaan osana hankinnan toteuttamiseksi perustettavaa työryhmää ja ohjaamaan hankinnan kehittämistä hankinnan määrittämisen alkuvaiheessa ja prosessin edetessä toteutukseen. Työhön saattaa sisältyä myös työvaiheita hankintapäätökseen ja sen jälkeiseen sopimuskauden aikaiseen seurantaan liittyen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2017 - 31.12.2018
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

1+ 1 vuotta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
20.7.2017 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:20.7.2017 14:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

HANKINTALAIN PAKOLLISTEN POISSULKEMISPERUSTEIDEN SOVELTAMINEN: Tässä hankinnassa sovelletaan hankintalain (1397/2016) 80 §:n mukaisia pakollisia poissulkemisperusteita. Näin ollen tarjoajalta, joka tarjousten vertailun perusteella näyttää voittavan kilpailutuksessa, tullaan ennen hankintapäätöksen tekoa tai viimeistään ennen hankintasopimuksen tekoa pyytämään hankintalain 88 §:n mukaiset rikosrekisteriotteet. Tarjoajan tulee siten varautua PYYDETTÄESSÄ toimittamaan rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 8 momentissa ja 6 b §:ssä tarkoitetut otteet ehdokkaan tai tarjoajan ja sen hallinto-, johto ja valvontaelimen jäsenistä sekä edustus-, päätös- ja valvontavaltaa käyttävistä henkilöistä (tai ulkomaisen tarjoajan kyseessä ollessa henkilön alkuperämaan tai sijoittautumismaan toimivaltaisen viranomaisen antamat vastaavat otteet rikosrekisteristä). Edellä mainituiksi henkilöiksi katsotaan muun muassa yrityksen pää- tai toimitusjohtaja, yrityksen varatoimitusjohtaja, yhteisön kuten osakeyhtiön tai osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja ja nimenkirjoittajat, prokuralain (130/1979) tarkoittama prokuristi, yhdistyksen puheenjohtaja, yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoimen yhtiön yhtiömiehet sekä kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, sekä muut yhtiön tai muun oikeushenkilön kuten säätiön edustajat. MUIDEN VAATIMUSTEN SOVELTAMINEN: Hankintalain 81 §:n 1 momentin 1, 2 tai 4 kohdassa tarkoitettujen harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden osalta tarjoajan on varauduttava PYYDETTÄESSÄ ennen hankintasopimuksen tekemistä toimittamaan ajantasaiset todistukset ja selvitykset kyseisen harkinnanvaraisen poissulkemisperusteen olemassaolon tutkimiseksi. Hankintayksikön asettamien muiden soveltuvuusvaatimusten täyttymisen osalta tarjoajan on varauduttava PYYDETTÄESSÄ toimittamaan myös nämä selvitykset ennen hankintasopimuksen tekoa. Mikäli tarjoajan ja tämän käyttämän mahdollisen alihankkijan tiedot ovat saatavilla www.tilaajavastuu.fi -portaalista, ei tarjoajan tarvitse toimittaa verojen ja eläkevakuutusmaksujen maksamista koskevia tietoja tarjoajan tai mahdollisen alihankkijan osalta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.6.2017
«« Takaisin