«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Puolustus ja turvallisuus):
Puolustusvoimat : Puolustusvoimien viestintäverkon laitteet ja ylläpito

16.06.2017 17:01
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-014956
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 115-232730

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on antaa vapaaehtoisesti muutoksenhakua koskevien direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY 2 d artiklan 4 kohdassa ja direktiivin 2009/81/EY 60 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja ennakkotietoja
Direktiivi 2009/81/EY (Puolustus ja turvallisuus)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimat
Postiosoite:PL 69
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta, Kaupallinen osasto, Hankintasektori 1
Puhelin:+358 299800
Sähköpostiosoite:purchase1.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.puolustusvoimat.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Puolustusvoimien viestintäverkon laitteet ja ylläpito
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjaus-, valvonta-, viestintä- ja tietokonejärjestelmät. (35710000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Puolustusvoimien viestintäverkon laitteet ja laitteiden ylläpitoa koskevat puitesopimukset vuosille 2017 - 2019. Puitesopimukset sisältävät option 1 + 1 + 1 vuodelle.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 13829799 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Televiestintälaitteiden huolto. (50330000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Puolustusvoimien viestintäverkon laitteet ja laitteiden ylläpitoa koskevat puitesopimukset.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Puitesopimukset sisältävät option 1 + 1 + 1 vuodelle.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Puolustusvoimien viestintäverkon laitteet ja ylläpito

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
15.6.2017
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:ECI Telecom Ltd
Postitoimipaikka:Petach Tikva
Maa:Israel
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZ)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:13829799 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.6.2017

Liite D3 - Puolustus ja turvallisuus

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina

3. Selitys

Puolustusvoimien viestintäverkkoa on rakennettu vuodesta 2001 lähtien ECI Telecom Ltd:n valmistamilla laitteilla. Ylläpidettävät laitteet sisältävät ohjelmiston, jonka immateriaalioikeudet omistaa ECI Telecom Ltd. Ohjelmistopäivitysten tekemiseksi päivittävän tahon tulisi saada tietoonsa sellaisia ECI Telecom Ltd:n tietoja, jotka kuuluvat yksinoikeuden suojan piiriin. Tästä johtuen ECI-laitteisiin perustuvan viestintäverkon ohjelmistopäivitykset voidaan toteuttaa ainoastaan ECI Telecom Ltd:n toimesta. Lisäksi verkkoon liitettävän laitekannan tulee olla teknisesti yhteensopiva viestintäverkon ohjelmisto-ominaisuuksien ja hallinnan johdosta.

«« Takaisin