«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Riihimäen kaupunki : Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän (optimointi) ja mobiilisovelluksen hankinta palveluna

16.06.2017 17:01
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-014950
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 115-231807
Tarjoukset 14.08.2017 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/riihimaki?id=126486&tpk=3b8a1800-3deb-4017-87e6-11606f8c3448

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Riihimäen kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0152563-4
Postiosoite:Kalevankatu 1
Postinumero:11100
Postitoimipaikka:Riihimäki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Seija Alaräihä
Puhelin:+358 197585011
Sähköpostiosoite:seija.alaraiha@rhl-data.fi
NUTS-koodi:Kanta-Häme (FI1C2)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.riihimaki.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0205809-7
Postinumero:11100
Postitoimipaikka:Riihimäki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:terveyskeskus@riihimaki.fi
NUTS-koodi:Kanta-Häme (FI1C2)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://riihimaenseudunterveyskeskus.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Hausjärven kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0145997-2
Postinumero:12100
Postitoimipaikka:Oitti
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hausjarvi@hausjarvi.fi
NUTS-koodi:Kanta-Häme (FI1C2)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://hausjarvi.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Lopen kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0150919-1
Postinumero:12700
Postitoimipaikka:Loppi
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:lopen.kunta@loppi.fi
NUTS-koodi:Kanta-Häme (FI1C2)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://loppi.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/riihimaki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/riihimaki?id=126486&tpk=3b8a1800-3deb-4017-87e6-11606f8c3448
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän (optimointi) ja mobiilisovelluksen hankinta palveluna
Viitenumero:
Tarjouspyyntö 27914
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Riihimäen kaupungin, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän, Hausjärven kunnan ja Lopen kunnan käyttöön soveltuva kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä (optimointi) ja mobiilisovellus sekä niihin liittyvät palvelut (ylläpito, käytön tuki ja käyttöpalvelu). Hankinta tehdään kokonaispalveluna.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 350000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Kanta-Häme (FI1C2)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Riihimäen kaupunki, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä sekä Hausjärven kunta ja Lopen kunta pyytävät tarjouksia kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmästä (optimointi) ja mobiilisovelluksesta sekä niihin liittyvistä palveluista (ylläpito, käytön tuki ja käyttöpalvelu) tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä Riihimäen kaupungista, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymästä sekä Hausjärven ja Lopen kunnista käytetään termiä tilaaja tai hankintayksikkö ja tarjouksen tekijästä tarjoaja. Sopijapuolilla tarkoitetaan Riihimäen kaupunkia, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymää sekä Hausjärven ja Lopen kuntia ja palveluntarjoajaa. Asiakkailla tarkoitetaan henkilöitä, jotka kuuluvat kotihoidon piiriin. Hankinnan kohteena on kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä ja mobiilisovellus samalta myyjältä, joka vastaa järjestelmän käytettävyydestä ja liittymien toimivuudesta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
350000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:3 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankinnasta solmitaan toistaiseksi voimassaoleva hankintasopimus. Tilaajan irtisanomisaika kolme (3) kuukautta ja palveluntuottajan on yhdeksän (9) kuukautta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Kyseessä on EU-Kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta on tallennettu ilmoitus HILMAAN (http://www.hankintailmoitukset.fi). Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Hankintaa ei ole jaettu osiin koska ko. palvelu muodostaa yhden toiminnallisen kokonaisuuden hankintayksiköiden käyttöön.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
14.8.2017 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 15.2.2018
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:14.8.2017 14:00
Paikka: Riihimäki

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.6.2017
«« Takaisin