«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Rakennusmestari AMK Muuntokoulutus/ Pirkanmaa

16.06.2017 17:01
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-014946
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 115-232175
Tarjoukset 01.08.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=129032&tpk=b2045dd5-c22e-44f8-b1ad-84340e11c07b

I kohta: Hankintaviranomainen

Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 297
Postinumero:33101
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Riikka Joutsensaari
Puhelin:+358 295036053
Sähköpostiosoite:riikka.joutsensaari@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=129032&tpk=b2045dd5-c22e-44f8-b1ad-84340e11c07b
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Rakennusmestari AMK Muuntokoulutus/ Pirkanmaa
Viitenumero:
PIRELY/4913/2017; nro 99/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (myöhemmin Pirkanmaan ELY-keskus) pyytää tarjouksia työvoimakoulutuksena toteutettavasta Rakennusmestari AMK-muuntokoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevan koulutusesityksen mukaisesti. Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä (1397/2016 laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista). Tarjouskilpailu toteutetaan noudattaen avointa tarjousmenettelyä, jonka perusteella kaikki halukkaat toimijat voivat tehdä tarjouksen. Tarjousten vertailu tehdään vähimmäisvaatimukset täyttäneiden tarjousten kesken. Hankintayksikkö valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen yhdeltä (1) palveluntuottajalta, jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tampere (koulutuksen teoriaopinnot). Työssäoppimispaikat voivat olla eri puolilla Suomea.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on työvoimakoulutuksena toteutettava Rakennusmestari AMK-tutkinto muuntokoulutuksena. Tiedot hankittavan koulutuksen sisällöstä, tavoitteista ja koulutukselle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkemmin tämän tarjouspyynnön liitteessä 1 Koulutuskuvaus. Koulutus toteutetaan suomen kielellä palveluntuottajan varaamissa tiloissa. Hankintasopimukseen sisältyy oikeus yhteen optiohankintaan. Optio on sisällöllisesti alkuperäisen hankinnan toisinto, mutta voidaan toteuttaa opiskelijatyöpäivämäärältään ja/tai kestoltaan alkuperäistä sopimusta pienempänä. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn perustellusta ja todellisesta syystä (hankintalain 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Hankintayksikkö tekee hankintasopimuksen työvoimakoulutuksesta valitun tarjoajan kanssa. Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla tekemättä hankintasopimusta ennen kuin mahdolliset hankintaoikaisu- tai markkinaoikeusprosessit ovat päättyneet. Hankinta edellyttää koulutushankintaa koskevan sopimuksen tekemistä ja sitä, että hyväksytty tarjous on voimassa hankintasopimuksen allekirjoitushetkellä. Pirkanmaan ELY-keskus varaa oikeuden neuvotella hankintasopimuksen ehdoista. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta hankintayksikölle korvausvelvollisuutta.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
1.8.2017 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.6.2017
«« Takaisin