«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä):
Maatalous-Toivola : Lihanautakasvattamo rakennusurakka

07.06.2017 11:13
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-013969

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä
Keskeytettävän hankintailmoituksen numero
2017-011263
Hankinnan nimi
Lihanautakasvattamo rakennusurakka, Maatalous-Toivola

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Maatalous-Toivola
Y-tunnus 2664071-9
Yhteyshenkilö Ville Koivisto
Postiosoite Koivistonpää 47
Postinumero 95660
Postitoimipaikka Kantomaanpää
Maa Suomi
Puhelin +358207545960
Sähköpostiosoite ville.koivisto@maatalous-toivola.fi
Hankintayksikön luonne
Muu: Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Lihanautakasvattamo rakennusurakka
Hankinnan kuvaus

Hankkeessa rakennetaan lihanautakasvattamo 6-18 kk ikäisille naudoille, lietesäiliö, laakasiilot, tuoreviljasiilot sekä väkirehusiilot sekä sosiaali-/toimistotilat.

Rakennushanke toteutetaan ensisijaisesti kokonaisurakkana tai toissijaisesti jaettuna urakkana. Jaetussa urakassa sivu-urakat alistetaan lähtökohtaisesti pääurakkaan, ellei muuta sovita, ja johto ja vastuu siirretään pääurakoitsijalle.

Tarjouksesta on käytävä ilmi, milloin urakoitsija voi sitoutua rakennusurakan aloittamaan sekä minkä ajan kuluessa tai mihin päivämäärään mennessä kohde on otettavissa käyttöön. Rakennusaika kirjataan sopimukseen ja rakennusajan ylittymisestä urakoitsijalle seuraava sanktio sovitaan urakkasopimuksen yhteydessä.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Ylitornio

Keskeyttämispäätöksen perusteet

Lisätietoja

Tämä keskeyttämisilmoitus on julkaistu koska alkuperäisen ilmoituksen (2017-011263) perusteella ei saatu yhtään tarjouspyynnön vaatimukset täyttävää tarjousta.

Hankintayksikkö on tehnyt välipäätöksen, jossa kaikki aiemmin tähän hankintaan tehdyt tarjoukset on hylätty ja hankinnasta julkaistaan uusi ilmoitus 5.6.2017. Tarjoajia pyydetään tekemään uudet tarjoukset 5.6.2017 julkaistun ilmoituksen perusteella.

Hankintaa liittyvät kirjalliset lisätietopyynnöt osoitetaan osoitteeseen: ville.koivisto@maatalous-toivola.fi. Lisätietopyynnöt tulee esittää 12.6.2017 klo 16.00 mennessä.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin