«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
HUS-Logistiikka liikelaitos : Tietovarastoinnin ja tiedon hyödyntämisen asiantuntijapalvelut

17.05.2017 10:31
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-012368
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 095-186752
Tarjoukset 20.06.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=125405&tpk=5200d93d-7ab7-4608-bc4a-658e78451e18

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:HUS-Logistiikka liikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pekka Turunen
Puhelin:+358 504271833
Sähköpostiosoite:pekka.turunen@hus.fi
Faksi:+358 947175403
NUTS-koodi:Uusimaa (FI181)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=125405&tpk=5200d93d-7ab7-4608-bc4a-658e78451e18
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tietovarastoinnin ja tiedon hyödyntämisen asiantuntijapalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

HUSin tavoitteena on hankkia hankintalain mukaisena puitejärjestelynä asiantuntijapalveluja liittyen tietoaltaaseen (data lake), tietovarastointiin ja raportointiin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Uusimaa (FI181)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

HUSlla on käytössä Oracle-pohjainen tietovarastointijärjestelmä, joka on tulossa elinkaarensa päähän. Ison ympäristön uudistaminen vaatii hallittua arkkitehtuurimuutosta, jonka vuoksi HUS:lla aloitettiin modernin tiedonhallinnan arkkitehtuuriin suunnittelu keväällä 2016. Suunnittelun lopputulemana syntyivät tiedon hyödyntämisen kehityslinjaukset. HUSin tavoitteena on rakentaa vaiheittain kehittyvä ja tunnistettuja käyttötapauksia palveleva moderneihin teknologioihin ja menetelmiin pohjautuva tiedon hyödyntämisen tietojärjestelmä sisältäen tietoaltaan ja uuden tietovarasto- sekä hyödyntämiskerroksen. Hankinnan taustaa ja kohdetta on tarkemmin kuvattu liitteessä 1. Minikilpailutuksessa lähetetään valituille toimittajille tarjouspyyntö, johon annettujen tarjousten perusteella toimittaja kulloinkin valitaan. Asiantuntijapalveluiden kulloistakin toteuttamistapaa täsmennetään puitejärjestelyn perusteella toteutettavissa minikilpailutuksissa. Yksittäisten toimeksiantojen laajuus vaihtelee. Toimeksiannot voivat olla myös jatkuvan palvelun luonteisia. HUSilla on lisäksi oikeus hankkia erilaisia asiantuntijapalveluita puitejärjestelyn ulkopuolella erillisten kilpailutusten tai muiden voimassa olevien sopimustensa perusteella.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

HUSilla on oikeus jatkaa puitejärjestelyn voimassaoloa korkeintaan kahdella vuodella varsinaisen sopimuskauden jälkeen (optio). HUS ilmoittaa puitejärjestelyyn valituille toimittajille viimeistään kolme kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä, käyttääkö se option.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 15

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
20.6.2017 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30.10.2017
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:20.6.2017 15:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.5.2017
«« Takaisin