«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto : Heka Jätkäsaari, asuntokortteli 20830 tontti 1, SR-laatukilpailu

14.05.2017 11:01
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-012165
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 094-183013
Tarjoukset 29.09.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto
Jouni Mettiäinen
Junailijankuja 3
00520
Helsinki

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 2000
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:HELSINGIN KAUPUNKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Projektipäällikkö Jouni Mettiäinen
Puhelin:+358 931032335
Sähköpostiosoite:jouni.mettiainen@att.hel.fi
NUTS-koodi:Uusimaa (FI181)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.att.hel.fi/
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.att.hel.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/atthel

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

seuraavaan osoitteeseen

Virallinen nimi:Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto
Postiosoite:Junailijankuja 3
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jouni Mettiäinen
Sähköpostiosoite:jouni.mettiainen@att.hel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.att.hel.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Heka Jätkäsaari, asuntokortteli 20830 tontti 1, SR-laatukilpailu
Viitenumero:
7301017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto (ATT) järjestää urakoitsijoiden kokoamalle suunnittelu- ja urakointitahojen kokonaisuudelle kohdennetun asuintalojen SR-laatukilpailun. Kilpailun kohde rakennetaan Helsingin kaupungin 20. kaupunginosaan (Jätkäsaari), Länsisatamankadulla sijaitsevaan kortteliin 20830. Kilpailun kohde on osa Atlantinkaaren suurkorttelikokonaisuutta. Urakkamuotona on KVR-urakka. Hankinta kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena aikatauluhallinnan ja edullisen kustannustason saavuttamiseksi. Kortteliin toteutetaan yhtiö: Helsingin kaupungin asunnot Oy , Länsisatamankatu 41. Suunnittelu on käynnistettävä välittömästi hankintapäätöksen jälkeen ja tavoitteena on rakentamisen käynnistäminen vuoden 2018 aikana. Hankinnan ilmoitettu arvioitu arvo on viitteellinen eikä sido rakennuttajaa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Uusimaa (FI181)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsingin kaupungin Jätkäsaaren projektialue

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Heka Jätkäsaari Länsisatamankatu 41 on kokonaisuudessaan korkotuettuja vuokra-asuntoja. Asemakaavasta poiketen rakennusoikeutta ko. tontilla on n. 19595 k-m2 sisältäen liike-tilan (n. 50 k-m2). Rakennusoikeus tulee käyttää kokonaan. Muita, kuin jo sovittuja kaavapoikkeamia ei sallita. Hankkeen asuinrakennusten kerrosluvut ovat III-XIV ja tavoitteellinen asuntolukumäärä on n. 260-270 kpl. Huoneistojen maksimi keskipinta-ala on 61 asm2. Piha-alueiden rakentaminen kuuluu urakkaan. Autopaikat sijoitetaan lähistölle rakennettavaan pysäköintilaitokseen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset velvoitteet sekä olla huolehtinut yhteiskunnallisista velvoitteista asianmukaisesti. Tarjoaja vastaa tarjouspyynnön soveltuvuutta koskevassa osiossa ESPD-lomakkeen kysymyksiin vakuutuksena soveltuvuusehtojen täyttymisestä. Hankintayksikkö edellyttää ESPD-lomakkeen kysymyksiin vastaamista myös ns. voimavara-alihankkijoiden osalta. Tarjoajan edellytetään olevan merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisälain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen kuin hankintayksikkö tekee hankintapäätöksen, mikäli osallistujan sijoittumismaan lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Yrityksen lakisääteisten velvoitteiden hoidon varmistamiseksi tarjoajan tulee varautua toimittamaan tilaajalle tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE1998 urakkaohjelmassa mainituin poikkeuksin.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
29.9.2017 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:29.9.2017 12:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Urakkatarjousten julkista avausta ei järjestetä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.5.2017
«« Takaisin