«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Lapuan kaupunki, tekninen keskus : Lapuan lukion uudisrakennus ja Sedun C-rakennuksen osittainen saneeraus (RU, PU, IU, AU, SU)

05.05.2017 16:31
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-011561
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 088-171207

I kohta: Hankintaviranomainen

Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lapuan kaupunki, tekninen keskus
Postiosoite:Poutuntie 8
Postinumero:62100
Postitoimipaikka:Lapua
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Rami Luoma-Nirva
Puhelin:+358 444384610
Sähköpostiosoite:rami.luoma-nirva@lapua.fi
NUTS-koodi:Lapua (K408)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.lapua.fi/

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

seuraavaan osoitteeseen

Virallinen nimi:Lapuan kaupunki, tekninen keskus
Postiosoite:Poutuntie 8
Postinumero:62100
Postitoimipaikka:Lapua
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Riina Rintamäki
Puhelin:+358 444384624
Sähköpostiosoite:riina.rintamaki@lapua.fi
NUTS-koodi:Lapua (K408)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://lapua.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lapuan lukion uudisrakennus ja Sedun C-rakennuksen osittainen saneeraus (RU, PU, IU, AU, SU)
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Lapuan lukio rakennetaan nykyisen Koulutuskeskus Sedun Kauppa- ja hallintorakennuksen eli C-rakennuksen yhteyteen osoitteeseen Vesipalontie 2. Hankkeen uudisosan laajuus on noin 1900 krsm2 ja saneerattavan C-rakennuksen laaajus noin 4000 krsm2. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 6 milj. EUR (alv 0%)

Rakennettava lukion uudisrakennus muodostaa yhdessä Sedun C-rakennuksen kanssa kampuskokonaisuuden. Lukion opetustilat sijoitetaan pääosin C-rakennuksen eteläpuolelle rakennettavaan uudisosaan. C-rakennuksen kellariin ja 1. kerrokseen sijoitetaan Sedun ja lukion yhteisiä tiloja. C-rakennuksen 2. kerros jää kokonaisuudessaan Sedun käyttöön.

Suunnitelmat ovat valmiina urakkalaskentaa varten kesäkuun alussa 2017. Hankinnassa käytetään avointa menettelyä ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat myöhemmin ladattavissa sähköisesti projektipankista. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa loppukesästä 2017. Rakennushanke toteutetaan jaettuna urakkana.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Rakennus- ja pääurakka
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Lapua (K408)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Rakennushanke toteutetaan jaettuna urakkana. Rakennusurakoitsija toimii hankkeen pääurakoitsijana ja sivu-urakoitsijat alistetaan pääurakkaan.

Urakoitsijaa haetaan:

1) Rakennusurakkaan (RU toimii pääurakoitsijana);

2) Putkiurakkaan;

3) Ilmanvaihtourakkaan;

4) Automaatiourakkaan;

5) Sähköurakkaan.

Automaatiourakka voidaan yhdistää johonkin sivu-urakoista.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Putkiurakka
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Putkityöt. (45330000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Lapua (K408)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Rakennushanke toteutetaan jaettuna urakkana. Rakennusurakoitsija toimii hankkeen pääurakoitsijana ja sivu-urakoitsijat alistetaan pääurakkaan.

Urakoitsijaa haetaan:

1) Rakennusurakkaan (RU toimii pääurakoitsijana);

2) Putkiurakkaan;

3) Ilmanvaihtourakkaan;

4) Automaatiourakkaan;

5) Sähköurakkaan.

Automaatiourakka voidaan yhdistää johonkin sivu-urakoista.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ilmanvaihtourakka
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteistot. (42512300-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Lapua (K408)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Rakennushanke toteutetaan jaettuna urakkana. Rakennusurakoitsija toimii hankkeen pääurakoitsijana ja sivu-urakoitsijat alistetaan pääurakkaan.

Urakoitsijaa haetaan:

1) Rakennusurakkaan (RU toimii pääurakoitsijana);

2) Putkiurakkaan;

3) Ilmanvaihtourakkaan;

4) Automaatiourakkaan;

5) Sähköurakkaan.

Automaatiourakka voidaan yhdistää johonkin sivu-urakoista.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Automaatiourakka
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Automaatiojärjestelmä. (48921000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Lapua (K408)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Rakennushanke toteutetaan jaettuna urakkana. Rakennusurakoitsija toimii hankkeen pääurakoitsijana ja sivu-urakoitsijat alistetaan pääurakkaan.

Urakoitsijaa haetaan:

1) Rakennusurakkaan (RU toimii pääurakoitsijana);

2) Putkiurakkaan;

3) Ilmanvaihtourakkaan;

4) Automaatiourakkaan;

5) Sähköurakkaan.

Automaatiourakka voidaan yhdistää johonkin sivu-urakoista.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Sähköurakka
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt. (45310000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Lapua (K408)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Rakennushanke toteutetaan jaettuna urakkana. Rakennusurakoitsija toimii hankkeen pääurakoitsijana ja sivu-urakoitsijat alistetaan pääurakkaan.

Urakoitsijaa haetaan:

1) Rakennusurakkaan (RU toimii pääurakoitsijana);

2) Putkiurakkaan;

3) Ilmanvaihtourakkaan;

4) Automaatiourakkaan;

5) Sähköurakkaan.

Automaatiourakka voidaan yhdistää johonkin sivu-urakoista.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
9.6.2017

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmoitetaan tarkemmin varsinaisessa hankintailmoituksessa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmoitetaan tarkemmin varsinaisessa hankintailmoituksessa.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Ilmoitetaan tarkemmin varsinaisessa hankintailmoituksessa.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmoitetaan tarkemmin varsinaisessa hankintailmoituksessa.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Ilmoitetaan tarkemmin varsinaisessa hankintailmoituksessa.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.5.2017
«« Takaisin