«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Someron kaupunki : Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

02.03.2017 16:31
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-005626
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 044-080135
Osallistumishakemukset 04.04.2017 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:
Someron kaupunki / Sivitystoimi
Joensuuntie 20
31400
Somero

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Someron kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0153082-0
Postiosoite:Joensuuntie 20
Postinumero:31400
Postitoimipaikka:Somero
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Minna Mäkelä - Rönnholm
Puhelin:+358 447791230
Sähköpostiosoite:minna.makela-ronnholm@somero.fi
NUTS-koodi:Somero (FI183)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.somero.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.somero.fi/hankinnat

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) http://www.somero.fi/hankinnat

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

seuraavaan osoitteeseen

Virallinen nimi:Someron kaupunki / Sivitystoimi
Postiosoite:Joensuuntie 20
Postinumero:31400
Postitoimipaikka:Somero
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@somero.fi
NUTS-koodi:Somero (FI183)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.somero.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.somero.fi/hankinnat
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Huonekalut. (39100000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Someron kaupunki pyytää osallistumishakemustanne tarjousperusteiseen neuvottelumenettelyyn Kiiruun koulukeskuksen ensikertaisen kalustuksen hankinnassa.

Hankinta toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 325000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Somero (FI183)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kiiruun koulukeskus valmistuu tammikuussa 2018.

Koulukeskus on kooltaan noin 7 300 m2

Tiloissa tulee toimimaan:

Someron yläkoulun luokka-asteet 7 – 9, noin 320 oppilasta

Someron lukio, noin 140 oppilasta

Lisäksi tiloissa toimii Somero-opisto ja kaupungin nuorisotoimi, joilla on molemmilla yksi oma tila.

Henkilökuntaa tiloissa tulee työskentelemään noin 50.

Opetustiloja on kahdessa kerroksessa. Lisäksi on yhteisiä tiloja, aulatiloja ja hallinnon- sekä tukipalveluiden tiloja.

Rakennus tulee täyttämään Terve Talo – kriteerit (RT 07-10805)

Hankinta sisältää kaikkien tilojen irtokalusteet asennettuna käyttökuntoon.

Sopimustoimittajaksi valitaan yksi (1) tarjoaja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.2.2018 - 2.3.2018
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
ja enimmäismäärä:3
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
4.4.2017 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Hankinnan alustavat asikirjat (Alustava tarjoupsyyntö liitteineen) ovat saatavilla osoitteessa www.somero.fi/hankinnat.

Hankinnan tekniset asiakirjat: tarjouspyynnön liitteet 3,4,8, 9 ja 10 ovat hankkeen projektipankissa, jonne valituille tarjoajille annetaan oikeudet, valintapäätöksen jälkeen.

Mikäli osallistumiskutsussa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti sähköpostilla: hankinnat@somero.fi ilmoittaa tilaajan edustajalle viimeistään keskiviikkoon 8.3.2017 klo 15:00 mennessä.

Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset toimitetaan kaupungin kotisivuille maanantaihin 13.3.2017 mennessä http://www.somero.fi/hankinnat . Ainoastaan tilaajan kirjallisesti antamat lisätiedot ja -selvitykset ovat sitovia.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.3.2017

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
Liite 1 _ESPD-lomake.doc
Osallistumishakemus LIITE 2 .docx
Liite 3 Toimittajan referenssit.docx
Osallistumiskutsu 2017 Kiiruun kalustus.pdf
«« Takaisin