«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Cultura-säätiö : Varainhoitopalvelun hankinta

03.05.2017 09:54
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-004138
Tarjoukset tai osallistumishakemukset 23.5.2017 klo 15.30 mennessä osoitteeseen:
Cultura-säätiö 2521650-2 /
Cultura-säätiö
Juhlarahaston varainhoitoIrma Kettunen
Lintulahdenkatu 10
00500
HELSINKI
Puh. +358102310908

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Cultura-säätiö
Y-tunnus 2521650-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Cultura-säätiö
Yhteyshenkilö Irma Kettunen
Postiosoite Lintulahdenkatu 10
Postinumero 00500
Postitoimipaikka HELSINKI
Maa Suomi
Puhelin +358102310908
Sähköpostiosoite irma.kettunen@culturas.fi
Internet-osoite (URL) http://www.culturas.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Valtion pääosin rahoittama yksityisoikeudellinen säätiö

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Varainhoitopalvelun hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Juhlarahaston varainhoito
Hankinnan kuvaus

Cultura-säätiö pyytää tarjouksia hallinnoimansa Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahaston täyden valtakirjan varainhoidosta ajalle 1.8.2017 (tavoite) - 31.7.2020 tässä tarjouspyynnössä mainittuun määräaikaan mennessä. Tarjoukset pyydetään suomen kielellä.

Julkisen hankinnan kohteena olevan juhlarahaston pääoma on noin yksitoista (11) miljoonaa euroa.

Hankinta jaetaan kolmeen suunnilleen yhtä suureen osaan, n. 3,6 milj. EUR. Kukin palveluntuottaja voi tulla valituksi vain yhteensä osaan. Juhlarahaston vuotuinen tuotto muodostaa käyttöpääoman, josta rahaston tarkoituksen toteuttamiseksi myönnettävät varat jaetaan. Tuotoista osa voidaan käyttää pääoman kartuttamiseen.

Eduskunnan vuonna 2013 perustaman juhlarahaston tarkoituksena on tukea suomalaisten venäjän kielen ja venäläisen kulttuurin opiskelua sekä opetuksen kehittämistä. Juhlarahaston tavoitteena on lisätä venäjän kielen opiskelun suosiota ja parantaa oppimistuloksia, lisätä opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden liikkuvuutta Suomen ja Venäjän välillä sekä kasvattaa venäläisen kulttuurin tuntemusta Suomessa.

Sijoitustoiminnassa on noudatettava liitteenä olevaa sijoitusohjetta.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Salkunhoitopalvelut. (66140000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
2.5.2017 - 23.5.2017

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Muu
Menettelyn ja sen etenemisvaiheiden kuvaus:

Hankintamenettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa palveluntuottaja jättää tarjouksen, jonka hintaa ja sijoitusstrategian soveltuvuutta verrataan juhlarahaston sijoituspolitiikkaan ja tavoitteisiin (ks. tarjouspyynnön kohta 5.). Toisessa vaiheessa ensimmäisen vaiheen vertailun perusteella 4-6 parhaat pisteet saanutta palveluntuottajaa kutsutaan haastatteluun. Haastatteluissa arvioidaan palveluntuottajien sijoituspalvelun muuta soveltuvuutta. Omaisuudenhoitajat valitaan ensimmäisen vaiheen ja toisen vaiheen yhteispisteiden perusteella. Omaisuudenhoitosopimukset kaudeksi 1.8.2017 - 31.7.2020 allekirjoitetaan kolmen parhaat yhteispisteet saaneen omaisuudenhoitajan kanssa. Sopimus voi jatkua toistaiseksi voimassa olevana, ja se on irtisanottavissa Cultura-säätiön puolelta ilman perusteltua syytä.

Hankintailmoitus julkaistaan www.hankintailmoitukset.fi -palvelussa ja Cultura-säätiön verkkosivuilla www.culturas.fi. Tarjousten avaustilaisuudesta tehdään pöytäkirja. Säätiön

hallituksen vahvistama hankintapäätös perusteluineen toimitetaan kaikille tarjouksen jättäneille palveluntuottajille tarjouspyynnössä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Palveluntuottajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi.

Palveluntuottajalla on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa harjoittaa tarjottua toimintaa.

Palveluntuottaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta tai verovelasta ja/tai erääntyneistä eläkevakuutusmaksuista on tehty veroviranomaisen tai eläkevakuutusyhtiön hyväksymä maksusuunnitelma/maksusopimus.

Palveluntuottaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Palveluntuottajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin koko sopimuskauden ajan. Palveluntuottaja antaa pyydettäessä selvityksen rekisteröimättömyyden perusteista.

Palveluntuottaja soveltaa työhön työehtosopimusta tai vastaavia työehtoja.

Palveluntuottaja noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (UN PRI) ja sitoutuu noudattamaan niitä sijoitustoiminnassaan.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Palveluntuottajan tulee antaa kirjallinen vakuutus, että se täyttää Cultura-säätiön tarjouspynnön kohdassa 4. asettamat soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. Vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys tarkastetaan tarjouskilpailun voittajien osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Ei
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
23.5.2017 15.30
Lisätietoja

Tarjouspyyntö on saatavilla sähköisenä Cultura-säätiön verkkosivuilla www.culturas.fi

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

http://www.culturas.fi/

/fi/notice/attachment/313597/TARJOUSpyynt%C3%B6_12042017.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin