«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Eteläinen hankinta-alue : Maanteiden päällystysurakoiden dynaaminen hankintajärjestelmä 2017-2019

23.03.2017 16:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-001268
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 059-109105
Osallistumishakemukset 31.12.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

http://asiointi.dhj.fi

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Eteläinen hankinta-alue
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:Y 2296962-1
Postiosoite:PL 1041
Postinumero:45101
Postitoimipaikka:Kouvola
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tuomas Vasama
Puhelin:+358 405048713
Sähköpostiosoite:tuomas.vasama@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Liikennevirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:Y 1010547-1
Postiosoite:PL 33
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Katri Eskola
Sähköpostiosoite:katri.eskola@liikennevirasto.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.liikennevirasto.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Läntinen hankinta-alue
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:Y 2296962-1
Postiosoite:PL 236
Postinumero:20101
Postitoimipaikka:TURKU
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tero Ahokas
Sähköpostiosoite:tero.ahokas@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Länsi-Suomi (FI19)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Itäinen hankinta-alue
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:Y 2296962-1
Postiosoite:PL 250
Postinumero:40101
Postitoimipaikka:JYVÄSKYLÄ
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Markus Simonen
Sähköpostiosoite:markus.simonen@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Itä-Suomi (FI13)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjoinen hankinta-alue
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:Y 2296962-1
Postiosoite:PL 8060
Postinumero:96101
Postitoimipaikka:Rovaniemi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kari Holma
Sähköpostiosoite:kari.holma@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Suomi (FI1A)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) http://asiointi.dhj.fi

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)http://asiointi.dhj.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Maanteiden päällystysurakoiden dynaaminen hankintajärjestelmä 2017-2019
Viitenumero:
KASELY/385/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Teiden päällystystyöt. (45233220-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnalla perustetaan koko Suomen maantieverkoston kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättämällä osallistumishakemuksen hankintailmoituksen mukaisesti. Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen tarjoajien kesken kilpailutetaan päällyste- ja rakenteenparantamisurakoita.

Hankinnan kohteena oleviin päällyste- ja rakenteenparantamisurakoihin kuuluu niiden toteuttaminen kokonaisvastuulla tilaajan suunnitelmien perusteella, sisältäen kaikki niiden toteuttamiseksi tarvittavat työt niihin kuuluvine valmistelu- ja viimeistelytöineen sekä aine- ja tarvikehankintoineen. Laadunvarmistamisen muotona on laatuvastuurakentaminen.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 350000000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Suomi

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnalla perustetaan koko Suomen maantieverkoston kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättämällä osallistumishakemuksen hankintailmoituksen mukaisesti. Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen tarjoajien kesken kilpailutetaan päällyste- ja rakenteenparantamisurakoita.

Hankinnan kohteena oleviin päällyste- ja rakenteenparantamisurakoihin kuuluu niiden toteuttaminen kokonaisvastuulla tilaajan suunnitelmien perusteella, sisältäen kaikki niiden toteuttamiseksi tarvittavat työt niihin kuuluvine valmistelu- ja viimeistelytöineen sekä aine- ja tarvikehankintoineen. Laadunvarmistamisen muotona on laatuvastuurakentaminen.

Tilaajan arvion mukaan suurin osa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävistä yksittäisistä erillistoimeksiannoista vaihtelee arvoltaan 0,1 - 6 miljoonan euron välillä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
350000000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.5.2017 - 31.12.2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.12.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Ehdokkaan tulee huomioida hankintailmoituksen soveltuvuusvaatimukset ja "ESPD-lomake" , jotka ovat saatavilla hankintailmoituksen kohdassa I.3 ilmoitetusta verkko-osoitteesta.

Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa osallistumishakemuksen jättämiselle on varattu vähintään 30 päivää siitä päivästä, jona tämä hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi. Ensimmäinen dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen kilpailutus voidaan tehdä aikaisintaan 15.5.2017. Tilaajan tarkoituksena on lähettää ensimmäinen tarjouspyyntö toukokuussa dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyille toimittajille.

Kustakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisestä hankinnasta tullaan pyytämään järjestelmään hyväksytyiltä toimittajilta tarjous sähköisesti hanki-palvelu.fi –portaalin kautta (Linkki: https://www.hanki-palvelu.fi/ ). Tarjoajan tulee rekisteröityä järjestelmään jättääkseen tarjouksen.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.3.2017
«« Takaisin