«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Verohallinto : Ohjelmistorobotiikan dynaaminen hankintajärjestelmä

03.01.2017 16:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-000192
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 002-001997
Osallistumishakemukset 31.12.2020 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Verohallinto
Vero

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Verohallinto
Postiosoite: PL 325
Postinumero: 00052
Postitoimipaikka: Vero
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@vero.fi
NUTS-koodi: Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL) http://www.vero.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2016-030493

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

seuraavaan osoitteeseen

Virallinen nimi: Verohallinto
Postitoimipaikka: Vero
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@vero.fi
NUTS-koodi: Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL) www.vero.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ohjelmistorobotiikan dynaaminen hankintajärjestelmä
Viitenumero:
A162/02 10 03/2016
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnalla perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä, johon toimittajat voivat jättää osallistumishakemuksen. Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken kilpailutetaan Verohallinnon ohjelmistorobotiikan hankintoja järjestelmän sisäisillä, erillisillä kilpailutuksilla.

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat ohjelmistorobotiikan hankinnat. Ohjelmistorobotiikka voi käsittää muun muassa ohjelmoituja makroja tai pieniä muiden ohjelmistojen kanssa interaktiivisesti toimivia ohjelmistoja.

Tarkempi kuvaus osallistumispyynnössä.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1000000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Katso osallistumispyyntö.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1000000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä: 3.1.2017 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Kilpailutukset tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana. Kilpailutettujen hankintojen sopimusaika voi jatkua dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan yli.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Määritelty liitteessä 2, ESPD-lomake.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.12.2020 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa osallistumishakemuksen jättämiselle on varattu vähintään 30 päivää siitä päivästä, jona tämä hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi. Ensimmäinen dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen kilpailutus voidaan tehdä aikaisintaan 2.2.2017. Verohallinnon tarkoituksena on lähettää ensimmäinen tarjouspyyntö mahdollisimman pian em. 30 päivän määräajan jälkeen helmikuussa 2017 dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyille toimittajille.

Kustakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisestä hankinnasta tullaan pyytämään järjestelmään hyväksytyiltä toimittajilta tarjous sähköisesti hanki-palvelu.fi –portaalin kautta (Linkki: https://www.hanki-palvelu.fi/ ). Tarjoajan tulee rekisteröityä järjestelmään jättääkseen tarjouksen.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Postitoimipaikka: Helsinki
Maa: Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.1.2017

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
Robotiikka DHJ perustamisilmoitus.docx
Liite 1 Osallistumishakemus.docx
Liite 2 ESPD -lomakkeen täyttöohje ja täydentävät tiedot.docx
Robotiikka - ESPD -lomake DHJ.xml
«« Takaisin