«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Länsimetro Oy : TIETOPYYNTÖ, EI HANKINTAILMOITUS: Länsimetro Matinkylä-Kivenlahti louhinta-, rakennus-, talo- ja ratatekniset työt ja erillishankinnat

16.02.2015 08:11
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2015-003990
Osallistumishakemukset 30.12.2020 mennessä osoitteeseen:
Länsimetro Oy 2124310-8 /
Länsimetro Oy
Matti Kokkinen
Tapiontori 3A
02070
ESPOON KAUPUNKI
Puh. +358503471558

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Länsimetro Oy
Y-tunnus 2124310-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Länsimetro Oy
Yhteyshenkilö Matti Kokkinen
Postiosoite Tapiontori 3A
Postinumero 02070
Postitoimipaikka ESPOON KAUPUNKI
Maa Suomi
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Länsimetro Oy
Yhteyshenkilö Matti Kokkinen
Puhelin +358503471558
Sähköpostiosoite matti.kokkinen@espoo.fi
Internet-osoite (URL) http://www.lansimetro.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
TIETOPYYNTÖ, EI HANKINTAILMOITUS: Länsimetro Matinkylä-Kivenlahti louhinta-, rakennus-, talo- ja ratatekniset työt ja erillishankinnat
Hankinnan kuvaus

KYSEESSÄ ON TIETOPYYNTÖ, EI HANKINTAILMOITUS EIKÄ TARJOUSPYYNTÖ

Länsimetro Oy on metrolinjaa Ruoholahti-Matinkylä-Kivenlahti toteuttava yhtiö, joka tehtävänä on rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää metrolinjan liikennettä palvelevia rakenteita ja laitteita.

Vuonna 2014 käynnistynut Länsimetro Matinkylä-Kivenlahti hanke käsittää 5 asemaa ja varikon.

Rakennettavan kaksoistunnelin pituus on n. 7 km. Liikennetunneli on kaksoistunneli, jossa vierekkäisiä tunneleita yhdistää 100-150 m välein yhdystunnelit.

Työ/ajotunneleita on 5 ja kuiluja noin 12.

Länsimetro Matinkylä-Kivenlahti rakentaminen on käynnistynyt työtunneleiden louhintatöillä 2014 lopussa.

Asemien ja linjan louhinta työt toteutettaisiin 2015-2017 ja asemien ja varikon rakennustekniset ja talotekniset työt sekä erillishankinnat toteutettaisiin vuosina 2016-2019.

Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus käynnistää vuorovaikutusprosessi ja käydä keskustelua sekä kerätä näkemyksiä ja kuulla markkinoilla toimivien tahojen mielipiteitä ja ehdotuksia hankkeen toteuttamis- ym. ratkaisuista.

Tämän tietopyynnön vuorovaikutusprosessissa tarkastellaan:

- kalliolouhinnan hankintoja,

- rakennusteknisiä hankintoja,

- taloteknisiä LVISA hankintoja,

- radanrakentamisen hankintoja,

- muita erillishankintoija mm. tietojärjestelmät jne.

Vuorovaikutus toteutetaan hanketta esittelemällä ja vaihtamalla informaatiota hankkeesta ja hankinnoista kiinnostuneiden tahojen kanssa.

Vuorovaikutusprosessiin voi ilmoittautua alla mainittuun osoitteeseen.

Ilmoittautumisessa on hyvä käydä ilmi mistä rakentamisen alueesta ilmoittaja on kiinnostunut.

Ilmoittautumiset:

SWECO PM Oy / Aku Kallio, s-posti "etunimi.sukunimi@sweco.fi"

tai

Aku Kallio puh 040-526 0 671

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
Hankinta ylittää hankintalain 15 §:n kynnysarvon.
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Rakennustyöt. (45000000-7)
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Lisäkohde (-kohteet)

Rakennusten asennustyöt. (45300000-0)

Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Espoo

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ilmoitetaan tarjouspyyntövaiheessa

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ilmoitetaan tarjouspyyntövaiheessa

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Ei
Tarjouksen valintaperuste
Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.12.2020
«« Takaisin