Komission ESPD -lomakkeen sähköinen täyttöpalvelu päättyi 8.5.2019

Komission tarjoama ESPD -lomakkeen sähköinen täyttöpalvelu on lopetettu 8.5.2019, mutta yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan käyttövelvoite pysyy voimassa.

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö (JHNY) on laatinut asiassa uuden ohjeistuksen.

Lisätietoa ESPD:n käytöstä.

Usein kysyttyä ESPD:stä.

Päivitetty 10.5.2019