Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on laatinut ohjeistuksen komission ESPD-palvelun käyttöön

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on laatinut ohjeistuksen komission ESPD-palvelun käyttöön:
- hankintayksikön ohje
- tarjoajan ohje

Päivitetty 18.5.2018