Ohjeita ESPD-lomakkeen käytöstä

Ohjeistus ESPD-lomakkeen käytöstä löytyy TEM:n verkkopalvelusta: Ohjeistus yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan sähköisestä täyttämisestä ja käytöstä Euroopan komission luomassa palvelussa.

Linkki komission ESPD-palveluun: http://ec.europa.eu/growth/espd.

Lomake löytyy myös Word-muodossa HILMA-palvelusta:

ESPD:n osalta neuvoa voi kysyä Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksiköltä:  http://www.hankinnat.fi/fi/Sivut/default.aspx.

 

Päivitetty 18.4.2016