Ohjeita ESPD-lomakkeen käytöstä

Ohjeistus ESPD-lomakkeen käytöstä löytyy TEM:n verkkopalvelusta: Ohjeistus yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan sähköisestä täyttämisestä ja käytöstä Euroopan komission luomassa palvelussa.

Linkki komission ESPD-palveluun: http://ec.europa.eu/growth/espd.

Lomake löytyy myös Word-muodossa HILMA-palvelusta:

 

ESPD:n osalta hankintayksiköt voivat kysyä neuvoa Julkisten hankintojen neuvontayksiköltä: https://www.hankinnat.fi/yhteystiedot.

 

Päivitetty 18.4.2016