Ohjeita ESPD-lomakkeen käytöstä

Ohjeistus ESPD-lomakkeen käytöstä löytyy TEM:n verkkopalvelusta: Ohjeistus yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan sähköisestä täyttämisestä ja käytöstä Euroopan komission luomassa palvelussa.

Linkki komission ESPD-palveluun: http://ec.europa.eu/growth/espd.

Lomake löytyy myös Word-muodossa HILMA-palvelusta:

 

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on laatinut ohjeistuksen komission ESPD-palvelun käyttöön:
- hankintayksikön ohje: http://uutiskirje.ptcs.fi/go/13700122-2123287-48335221 ja 
- tarjoajan ohje: http://uutiskirje.ptcs.fi/go/13700123-1415952-48335221.

Lisätietoa hankintayksiköt voivat kysyä Julkisten hankintojen neuvontayksiköltä: https://www.hankinnat.fi/yhteystiedot.

 

Päivitetty 18.4.2016