CPV-koodien käyttö muuttuu

Julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAan tehdään tänään 8.11.2018 klo 7:00 päivitys, minkä myötä EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa, liitteen E mukaisissa hankinnoissa ja käyttöoikeussopimuksissa käytetään CPV-koodeja seuraavasti:

  • Pääasiallisen CPV-koodin tulee vastata sopimuksen tyyppiä
  • CPV-lisäkoodien ei tarvitse vastata sopimuksen tyyppiä
  • Jälki-ilmoitusten osalta sopimuksen tyypin ja pääasiallisen CPV-koodin ei tarvitse vastata toisiaan (näillä näkymin 31.12.2019 saakka)

Päivitetty 8.11.2018