Kynnysarvot

EU-kynnysarvot perustuvat Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa sovittuihin kynnysarvoihin. Sopimuksen kynnysarvot on ilmaistu sopimuksen liite-osassa erityisnosto-oikeuksin (SDR). Euroopan yhteisöjen komissio vahvistaa kahden vuoden välein erityisnosto-oikeuksien euromääräiset arvot erityisnosto-oikeuksien ja euron keskimääräisen kahden vuoden vaihtokurssin perusteella. Voimassa olevat EU-kynnysarvot ovat vahvistettu EU:n hankintadirektiiveissä 2014/23-25/EU.

EU-kynnysarvot ovat olleet voimassa 1.1.2016 alkaen. Kansalliset kynnysarvot ovat voimassa 1.1.2017 alkaen.

Kansalliset kynnysarvot (Hankintalain 25 §)
Hankintalaji Kynnysarvo (euroa)
Tavara- ja palveluhankinnat 60 000
Käyttöoikeussopimukset / palvelut 500 000
Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut 400 000
Muut erityiset palvelut 300 000
Rakennusurakat 150 000
Käyttöoikeusurakat 500 000
Suunnittelukilpailut 60 000
EU-kynnysarvot (Hankintalain 26 §)
Hankintalaji Kynnysarvo (euroa)
Valtion keskushallintoviranomainen Muut hankintaviranomaiset
Tavarahankinnat ja palveluhankinnat 135 000 209 000
Rakennusurakat 5 225 000 5 225 000
Käyttöoikeusurakat 5 225 000 5 225 000
Suunnittelukilpailut 135 000 209 000

Ohjeellinen lista valtion keskushallintoviranomaisista

 

EU-kynnysarvot (Erityisalojen hankintalain 13 §)
Hankintalaji Kynnysarvo (euroa)
Tavara- ja palveluhankinnat 418 000
Rakennusurakat 5 225 000
Suunnittelukilpailut 418 000
Käyttöoikeussopimukset 5 225 000

 

Puolustus- ja turvallisuushankintojen kynnysarvot (laki puolustus ja turvallisuushankinnoista 12 §)
Hankintalaji Kynnysarvo (euroa)
Tavara- ja palveluhankinnat 418 000
Rakennusurakat 5 225 000

Puolustus- ja turvallisuushankintojen kansalliset kynnysarvot (laki puolustus ja turvallisuushankinnoista 13 §)

 

Hankintalaji

Kynnysarvo (euroa)

Tavara-ja palveluhankinnat 100 000
Rakennusurakat 500 000

 

Päivitetty: 23.1.2017 10:34