Usein kysyttyä

Tarvitseeko HILMAan rekisteröityä, jos haluaa vain selata ilmoituksia?

Ei tarvitse. Ilmoituksia voi selata ilman rekisteröitymistä. HILMAan rekisteröityy ainoastaan hankintayksikkö, joka lähettää hankintailmoituksia julkaistavaksi HILMAan. 

Voiko hankintailmoituksia tehdä heti rekisteröitymisen jälkeen?

Kyllä voi. Sen sijaan lomakkeiden esitäyttö toimii vasta sen jälkeen, kun käyttäjä on joko liitetty hankintayksikköön tai käyttäjä on omiin tietoihinsa tallentanut esitäytössä tarvittavat tiedot.

Kuinka monta käyttäjää voi yhdestä hankintayksiköstä rekisteröityä käyttäjäksi?

HILMAssa ilmoitusten tekijät voivat joko ottaa käyttöönsä omat käyttäjätunnukset tai hankintayksikössä voidaan käyttää yhteisiä tunnuksia. Mikäli hankintayksikössä käytetään yhteisiä käyttäjätunnuksia, on syytä ottaa huomioon, että käyttäjän omiin tietoihin ilmoittamat yhteystiedot esitäytetään ilmoituksiin. Näiden yhteystietojen perusteella myös ilmoitusjärjestelmän hoitaja ottaa tarvittaessa yhteyttä ilmoituksen laatijaan.

Voiko HILMAan tehdä vahdin ilmoitusten seuraamiseen?

HILMAssa ilmoituksia voi hakea hakukoneella kohdasta "Etsi ilmoituksia", mutta erityistä vahtipalvelua itse HILMAssa ei ole. Lisäarvopalveluntarjoajat tarjoavat tämän kaltaisia maksullisia seurantapalveluita, joissa halutuilla hakuehdoilla toimitetaan uudet ilmoitukset suoraan sähköpostiin, ks. tarkemmin kohdasta "Tutustu julkisiin hankintoihin - Lisäpalvelut".

Milloin ilmoitus siirtyy arkistoon?

Hankintailmoitukset siirtyvät arkistoon heti määräajan päätyttyä. Muiden ilmoitusten arkistoituminen: ennakkoilmoitukset vuoden kuluttua, suorahankintaa koskevat ilmoitukset puolen vuoden ja jälki-ilmoitukset kolmen kuukauden kuluttua niiden julkaistumisesta.

Miten määräajat lasketaan EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa? Voiko säädettyjä määräaikoja ylittää?

HILMAssa on määräaikataulukot, jotka löytyvät etusivun hankintojen ilmoitusmenettely-linkistä. Yksityiskohtaista tietoa määräaikojen laskemisesta on hankintalain 36-38 §:ssä ja erityisalojen hankintalain 31-33 §:ssä. Määräajat ovat minimimääräaikoja, eli ne voidaan ylittää.

Käännetäänkö suomeksi tehdyt EU-ilmoitukset muille kielille?

HILMAssa ilmoituksia ei käännetä muille kielille. EU-ilmoitukset toimitetaan edelleen julkaistavaksi TED-tietokannassa, jossa ilmoituksista julkaistaan alkuperäisen ilmoituksen lisäksi lyhennelmät kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Kauanko EU-ilmoituksen julkaiseminen kestää?

HILMAssa EU-ilmoitukset julkaistaan heti, kun ne on julkaistu TED-tietokannassa. Ilmoitukset julkaistaan viimeistään 48 tunnin kuluttua siitä, kun HILMA-ilmoitus on vastaanotettu TED-tietokannassa.

Ilmoitusten julkaisemista voi seurata ottamalla omissa käyttäjätiedoissa käyttöön palvelun, joka automaattisesti lähettää sähköpostiin viestin ilmoituksen julkaisemisesta HILMAssa.

Miten EU-ilmoituksiin sisältyneitä tietoja voidaan korjata?

EU-ilmoituksia voidaan korjata täyttämällä erillinen korjausilmoitus (lomake 14). Lomakkeella ilmoitetaan tarkemmin, mitä osaa alkuperäisestä ilmoituksesta korjataan ja minkälainen ilmoituksen sisältö on korjatussa muodossaan.

Miten kansallisiin ilmoituksiin sisältyneitä tietoja voidaan korjata?

Kansallisia ilmoituksia korjataan tekemällä uusi kansallinen hankintailmoitus (kansallisen hankintailmoituksen pohjalla), jonka ilmoituksen tyypiksi valitaan korjausilmoitus.

 

Päivitetty: 1.2.2019 14:45