CPV-koodit

Hankintailmoituksissa käytetään hankinnan yksilöimiseksi CPV-koodeja. CPV-koodit (Common Procurement Vocabulary) on EU:n komission hyväksymä hankintasanaston luokittelujärjestelmä. CPV-koodit sisältävät 6 000 eri nimikettä 9-numeron tarkkuudella. CPV:n nimikkeiden avulla potentiaaliset tavara- ja palvelualojen toimittajat saavat nopeasti yksilöidyt tiedot omaa sektoriaan koskevista hankinnoista.

 

Luettelo käytettävistä CPV-koodeista on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL L 74, 15.3.2008, s. 1—375 ). Voit hakea luettelon CPV-koodeista tästä linkistä.

 

Voit hakea luettelon vanhoista CPV-koodeista (voimassa 14.9.2008 saakka) tästä linkistä.

Päivitetty: 12.9.2008 16:17